Lista postępowań PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

CSK/CPeZ/3/ 2021 Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach Projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: rozwój nowoczesnych e- usług publicznych dla pacjentów” Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-29 2021-12-01 10:30 --
CSKDZP - 2375/21/10/01/2021 Zakup i dostawa Urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią umożliwiającego ćwiczenia kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-22 2021-12-02 09:00 --
CSKDZP-2375/12/11/01/2021 Zakup i dostawa paczek świątecznych oraz kart podarunkowych dla dzieci pracowników. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-25 2021-12-03 10:00 --
CSKDZP-2375/07/10/01/2021 Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-27 2021-12-06 12:00 --
CSK/CPeZ/04/ 2021 Dostawa licencji na potrzeby prototypowanego rozwiązania hurtowni danych w projekcie „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-26 2021-12-09 10:00 --
CSKDZP-2375/05/11/01/2021 Zakup i dostawa Aparatu USG z opcją DUPLEX Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-19 2021-12-21 11:00 --
CSKDZP-2375/16/11/01/2021 Termomodernizacja w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-11-22 2021-12-23 09:00 --
CSKDZP-2375/04/11/02/2021 Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-25 2021-12-27 09:00 --
CSKDZP-2375/17/11/02/2021 Termomodernizacja – Inżynier umowy - w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-26 2021-12-29 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa