Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 86  pokazuj  pozycji

CSK-SK-2375/70/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Ciechanowie ul. Mickiewicza 8 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-18 2021-11-25 08:30 2021-11-25
CSK-SK-2375/69/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-18 2021-11-25 08:30 2021-11-25
CSK-SK-2375/68/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pododdziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kliniki Kardiochirurgii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-20 2021-10-28 08:30 --
CSK-SK-2375/67/21 usług w zakresie specjalistycznych usług otolaryngologicznych w Poliklinice – Radom ul. Orląt Lwowskich 5/7 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-20 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/66/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-20 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/65/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-20 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/60/21 usługi radiofarmaceutyczne w Oddziale Terapii Izotopowej oraz Pracowni Medycyny Nuklearnej. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-20 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/64/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/63/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pediatrycznego w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/62/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia pediatrycznego w Poliklinice w Radomiu ul. Orląt Lwowskich 5/7 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/61/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/56/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/55/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/58 /21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/59/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/58/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-19
CSK-SK-2375/57/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-19 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/54/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-15 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/53/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Dziale Transportu – Sekcja Medyczna. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-15 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/52/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-15 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/51/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Siedlcach, ul. Starowiejska 66 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-15 2021-10-28 08:30 2021-10-28
CSK-SK-2375/50/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki oraz medycyny rodzinnej w Poliklinice w Siedlcach Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-01 2021-10-07 09:30 2021-10-07
CSKDZP-2375/17/09/01/2021 Zakup i sukcesywna dostawa pomp insulinowych z opcją ciągłego monitorowania glikemii oraz bez integralnej opcji ciągłego monitorowania glikemii Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-23 2021-10-04 11:00 2021-11-09
CSKDZP-2375/07/09/01/2021 Usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-17 2021-09-30 11:00 2021-11-09
CSK-SK-2375/49/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie okulistyki w Poradni Okulistycznej Polikliniki w Ciechanowie Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-15 2021-09-23 09:30 2021-09-23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa