Zakończone postępowania

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK-SK-2375/69/21 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-11-25 14:53
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w Poliklinice w Ciechanowie ul. Mickiewicza 8 CSK-SK-2375/70/21 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2021-11-25 14:46
Kompleksowa Informatyzacja Zakładu Patomorfologii CSKDZP-2375/21/05/01/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-08-11 14:23
Zakup i sukcesywna dostawa zastawki aortalnej wszczepianej drogą przezskórną z systemem do wprowadzania wraz z dzierżawą komputera CSKDZP2375/01/06/01/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-19 10:18
Błony RTG wraz z dzierżawą aparatu, jednorazowe pady wraz z dzierżawą urządzenia do prowadzenia hipotermii leczniczej CSKDZP-2375/18/05/01/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2021-07-07 10:45
Odnowienie wsparcia technicznego, gwarancji producenta oraz subskrypcji dla posiadanych urządzeń i licencji Fortinet CSKDZP-2375/01/06/02/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-07 10:18
Zakup, sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych CSKDZP-2375/17/03/01/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-05-13 14:16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa