Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 49  pokazuj  pozycji

CSKDZP-2375/10/06/02/2022 Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w CSK MSWiA w Warszawie do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-13 2022-08-05 11:00 --
CSKDZP-2375/28/04/01/2022 dostawa licencji Microsoft Serwer 2022 i SQL Serwer dla potrzeb systemów centralnych CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-29 2022-05-30 10:00 --
CSKDZP-2375/25/04/02/2022 Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach Projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: rozwój nowoczesnych e- usług publicznych dla pacjentów” Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-25 2022-06-20 12:00 --
CSK/CPeZ/03/ 2022 Dostawa licencji na potrzeby prototypowanego rozwiązania hurtowni danych w projekcie „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-14 2022-03-25 10:00 --
CSKDZP- 2375/21/02/01/2022 Usługa prania, dzierżawa bielizny szpitalnej i urządzeń systemu RFID Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-11 2022-03-31 12:00 --
CSKDZP-2375/25/02/01/2022 Zakup i sukcesywna dostawa soczewek i narzędzi okulistycznych wraz z dzierżawą biometru okulistycznego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-09 2022-04-12 11:00 --
CSKDZP-2375/20/12/01/2021 Dostawa sprzętu jednorazowego cz. III - Igły iniekcyjne Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-07 2022-04-22 12:00 --
CSKDZP-2375/16/02/02/2022 Zakup i sukcesywna dostawa implantów i narzędzi do operacji kręgosłupa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-04 2022-03-30 11:00 --
CSKDZP-2375/16/02/01/2022 Usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infomedica firmy Asseco Poland SA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-02 2022-03-10 10:00 --
CSKDZP-2375/12/01//01/2022 Zakup i sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, opatrunków różnych, rękawic do prac z cytostatykami i środków ochrony indywidualnej do pracy z cytostatykami Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-09 2022-03-14 09:00 --
CSKDZP-2375/11/01/01/2022 Zakup i dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiorników kriogenicznych oraz butli do gazów sprężonych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-07 2022-03-14 11:00 --
CSKDZP-2375/01/02/01/2022 Termomodernizacja w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-02-04 2022-03-21 12:00 --
CSKDZP-2375/18/01/01/2022 dostawa subskrypcji pakietu oprogramowania Microsoft Office 365 lub równoważnego z usługami towarzyszącymi Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-02 2022-03-07 12:00 --
CSKDZP-2375/11/01/02/2022 Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-28 2022-03-09 11:00 --
CSKDZP-2375/11/01/03/2022 Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów ginekologicznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-24 2022-02-03 10:00 --
CSKDZP-2375/21/12/01/2021 Narzędzia jednorazowego użytku systemu chirurgii robotycznej da Vinci typu Vessel Sealer, akcesoriia jednorazowego użytku do chirurgii tarczycy oraz ślinianki Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-23 2022-01-21 10:00 --
CSKDZP-237521/11/04/2021 Zakup i sukcesywna dostawa testów w technice blot do diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do wykonywania badań Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-22 2022-01-24 12:00 --
CSKDZP-2375/19/11/01/2021 Zakup i sukcesywna dostawa sterylnych obłożeń, kompresów i serwet operacyjnych, fartuchów i zarękawków foliowych, jednorazowych koszul i masek chirurgicznych na troki. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-13 2022-01-21 12:00 --
CSKDZP-2375-18-11-01-2021 Zakup i sukcesywna dostawa kombinezonów ochronnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-10 2022-01-20 12:00 --
CSKDZP-2375/25/11/01/2021 Zakup i sukcesywna dostawa półmasek ochronnych klasy FFP2 i FFP3 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-02 2021-12-10 12:30 --
CSKDZP-2375/22/11/01/2021 Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do zabiegów kardiochirurgicznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-29 2022-01-17 12:00 --
CSK/CPeZ/04/ 2021 Dostawa licencji na potrzeby prototypowanego rozwiązania hurtowni danych w projekcie „e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-26 2021-12-13 10:00 --
CSKDZP-2375/12/11/01/2021 Zakup i dostawa paczek świątecznych oraz kart podarunkowych dla dzieci pracowników. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-25 2021-12-03 10:00 --
CSK/CPeZ/3/ 2021 Zakup i dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych i licencji w ramach Projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: rozwój nowoczesnych e- usług publicznych dla pacjentów” Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-29 2022-01-10 12:00 --
CSKDZP-2375/07/10/01/2021 Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-27 2021-12-06 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa