Lista postępowań PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

CSKDZP-2375/20/05/01/2021 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów wykonanych z tworzywa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-01 2021-06-11 11:00 --
CSK-SK-2375/9 /21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-21 2021-05-27 10:00 --
CSK-SK-2375/8/21 Udzielanie świadczeń w zakresie usług fizjoterapeutycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-21 2021-05-27 10:00 --
CSK-SK-2375/10 /21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-21 2021-05-27 10:00 --
CSKDZP-2375/18/05/01/2021 Błony RTG wraz z dzierżawą aparatu, jednorazowe pady wraz z dzierżawą urządzenia do prowadzenia hipotermii leczniczej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-21 2021-06-11 11:00 --
CSK-SK-2375/11/21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-20 2021-05-27 10:00 --
CSKDZP-2375/10/05/01/2021 Zestaw do diagnostyki udarów w oparciu o szybką automatyczną analizę obrazów tomografii komputerowej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-13 2021-05-25 11:00 --
CSKDZP-2375/29/04/01/2021 Przebudowa pomieszczeń na II piętrze budynku "PG" na potrzeby Bloku Operacyjnego z salami hybrydowymi i centrum robotyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-05-11 2021-06-02 10:00 --
CSKDZP-2375/16/04/01/2021 Remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku S na potrzeby Kliniki Diabetologii i Endokrynologii. Remont pokryć kanału technicznego w budynku A. Remont posadzek tarasu, schody oraz nadproże w budynku B Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-05-05 2021-06-07 10:00 --
CSKDZP-2375/13/04/01/2021 Usługa przeglądów technicznych aparatury medycznej Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-05 2021-06-07 09:00 --
CSKDZP-2375/23/04/01/2021 Zakup i sukcesywna dostawa półmasek filtrujących klasy FFP3, wyrób medyczny. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-30 2021-06-02 11:30 --
CSKDZP-2375/06/04/01/ 2021 Zakup i sukcesywna dostawa środków do codziennego mycia i czyszczenia powierzchni Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-22 2021-05-07 11:00 --
CSKDZP-2375/17/03/01/2021 Zakup, sukcesywna dostawa i montaż mebli biurowych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-18 2021-03-31 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa